Din køreskole i Hørsholm, Rungsted & Kokkedal

Handels

Betingelser

Hos Kørekort-nu lægges der vægt på, at betingelserne for vores samarbejde er åbent og redeligt.

Vi anvender derfor disse handelsbetingelser:

Pakketilbud

Da prisen for grundpakken er et pakketilbud og indeholder en rabat, skal hele beløbet indbetales før holdstart.

Ekstra kørelektioner udover de i grundpakken indeholdende, aftales og afregnes til den til enhver tid gældende køretimesats.

Depositum

Hvis du vil sikre dig en plads på et af vore hold, og hvis starttidspunkt ligger mere end 3 uger ud i fremtiden, skal du indbetale et depositum på 2.000,- kr. ved tilmeldingen. Dette depositum sikrer dig en plads på holdet. Du har 14 dages fortrydelsesret efter betaling af depositum. Beslutter du dig så senere for alligevel ikke at ville starte, vil dit depositum ikke blive tilbagebetalt.

Løssalg

Hele beløbet betales ved bestillingen.

Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Kørekort-nu efter du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:

  • Efter start på teorihold: Det betalte beløb minus 2.400,-kr.
  • Efter manøvrebane: Det betalte beløb minus 4.900,-kr.
  • For udleveret online teori-licens fratrækkes 500,-kr.
  • Efter start på første kørelektion:

Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus 4.000,- kr. samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køre-lektionssats.

Overstiger regnestykket det faktisk betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktisk betalte beløb.

Aflysning af kørelektioner

Aflysning af en kørelektion skal ske dagen før inden kl. 12:00. Mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. Er en kørelektion ikke aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din logbog/lektionsbog med eller er påvirket af spiritus, bliver du nægtet kørsel. Kørelektionen skal afregnes med din kørelærer.

Manøvrebane: Pauseregler – aflysning

Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at har du været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter, skal du igen på manøvrebane mod betaling.

Aflysning kan ske op til 6 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt eller møder du ikke op, skal du betale igen).

Glatbane: Pauseregler – aflysning – nægtet adgang

Glatbanen er gyldig i 1 år under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.

Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt eller møder du ikke op, skal du betale igen).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget de foregående teorilektioner inden og der mangler underskrifter i din logbog/lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen (Se under Priser).

Dit ansvar – mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter – manglende underskrifter.

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (Se under Priser).

Pauseregler

Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen.

Betalingsbetingelser

Netto kontant

Ved for sen betaling tilskrives rente på 1% pr. påbegyndt måned.

Tilmeld dig et hold

Ønsker du at forhøre omkring tilmelding af et hold, så kan du kontakte os via. kontaktformularen her.