Din køreskole i Hørsholm, Rungsted & Kokkedal

Kørekort

Uddannelsen

Kørekortuddannelsens forløb

Lovkravet til undervisningen (til almindelig bil, kategori B) omfatter en grundpakke på minimum følgende lektioner á 45 minutters varighed:

Vi gennemfører grundpakken
i følgende moduler

8 teorimoduler

Hver med en varighed på 3-4 lektioner.

8 moduler

I manøvrer på vej (praktisk kørsel) hver med en varighed på 2 lektioner.

1 modul

På lukket øvelsesplads, 4 lektioner.

1 modul

På køreteknisk anlæg, 4 lektioner.

Efter de 2 første teorimoduler

Efter de 2 første teorimoduler sker undervisningen som en vekselvirkning mellem teori og praksis, idet hvert teorimodul efterfølges af et modul i manøvrer på vej, hvor den teoretiske undervisning øves i trafikken.

Den teoretiske holdundervisning sker i kombination med elevernes forberedelse hjemme, eksempelvis i form af IT-baseret undervisning.

Køreundervisning må tidligst finde sted tre måneder før det tidspunkt, hvor ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort.

Den indledende køreundervisning foregår på en lukket øvelsesplads, og den afsluttende køreundervisning foregår på et køreteknisk anlæg, hvor der bl.a. undervises i kørsel i glat føre og undvigemanøvrer mv.

English

Driving license training course

The legal requirement for tuition (for regular cars, category B) includes a basic package of at least the following lessons of 45 minutes duration:

  • 29 lessons in theory room.
  • 4 lessons in closed practice training space.
  • 16 lessons in maneuvers on the road (practical driving).
  • 4 lessons in maneuvers on a Road Safety Center.


We implement the basic package in the following modules:

  • 8 theory modules each with a duration of 3-4 lessons.
  • 8 modules in maneuvers on the road (practical driving) each with a duration of 2 lessons.
  • 1 module in closed practice training space, 4 lessons.
  • 1 module on Road Safety Center, 4 lessons.


After the first two theory modules, teaching takes place as an interaction between theory and practice, with each theory module being followed by a module in maneuvers on the road where the theoretical teaching is practiced in traffic.

The theoretical team teaching takes place in combination with the students’ preparation at home, for example in the form of online IT-based teaching.

Driving lessons must take place no earlier than three months before the time when the applicant meets the age requirement (17 years of age) to obtain the required driver’s license.

The initial driving lessons are on a closed training space, and the final driving lessons are driving on a Road Safety Center, where training includes drive evasive action, emergency braking, driving on slippery roads and etc.

Please contact the driving school for further information. We look forward to hear from you.

Contact:
Kørekort-nu
Solsortevej 16,
2970 Hørsholm

E-mail:  koereskole@koerekort-nu.dk

Telephone: +45 60 920 100

Tilmeld dig et hold

Ønsker du at forhøre omkring tilmelding af et hold, så kan du kontakte os via. kontaktformularen her.