Din køreskole i Hørsholm, Rungsted & Kokkedal

Lov

krav

Undervisningskrav mv.

For at få kørekort skal du gennemføre en lovpligtig grunduddannelse, der omfatter følgende lektioner á 45 minutters varighed:

 • 29 lektioner i teorilokale
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads
 • 16 lektioner i manøvrer på vej (praktisk kørsel)
 • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg (glatbane)


Herudover skal du gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
Førstehjælpskurset/-beviset må, ved indlevering af ansøgning til kørekort, ikke være ældre end 12 måneder.

Der skal udarbejdes en lægeattest, der viser at de helbredsmæssige forudsætninger for at køre bil er opfyldt.
Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over 3 måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og tre måneder gammel.

Kørekortuddannelsen skal have en varighed på mindst 14 undervisningsdage, og du må højest være fraværende i køreuddannelsen på 3 måneder.
Ved længere fravær end 3 måneder skal køreundervisningen som hovedregel påbegyndes på ny.

Kørekort til 17-årige

Folketinget har iværksat en forsøgsordning, der indebærer, at 17-årige kan få kørekort til kategori B (almindelig bil).

I forbindelse med ansøgning om kørekort til 17-årige, skal forældremyndighedshaver(ne) give samtykke til, at der kan udstedes kørekort.

Når du har taget kørekort som 17-årig, og frem til du er fyldt 18 år, er du omfattet af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige. Det betyder, at du er underlagt særlige regler for kørsel, herunder krav om, at du kun må køre sammen med en ledsager.

Ordningen indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager, der selv har gyldigt kørekort, med under kørslen, og der stilles desuden visse krav til denne ledsager.

Det er den 17-åriges ansvar som fører af bilen, at ledsageren er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende.

Føreren skal kunne dokumentere, at ledsageren er informeret, om de krav til der stilles til ham/hende. Det er derfor en god ide, at I sammen udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det vil være din dokumentation for, at du har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er oplyst om kravene til ham/hende.

Ledsageren skal opfylde følgende kriterier:

 • På alle tidspunkter under kørslen er i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med Færdselslovens almindelige regler
 • Være mindst 30 år
 • Have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 10 år
 • Være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark
 • Ikke har fået frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år

Du kan påbegynde kørekortuddannelsen tidligst 3 måneder før du fylder 17 år, og du kan tage teoriprøve 1 måned inden du fylder 17 år. Det betyder at du i bedste fald kan tage dit kørekort på din 17-års fødselsdag.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for 17-årige, og hente formularerne:

Frakendt kørekort

Er førerretten frakendt, kan kørekortet normalt kun generhverves efter bestået kontrollerende køreprøve.

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Det kan dog være en god idé at tage et par køretimer inden prøven.

Hvis kørekortet er frakendt som følge af spirituskørsel, skal der tillige gennemføres et Alkohol-, Narko-, og Trafik Kursus (ANT-Kursus)

Et ANT-kursus består af fire lektioner af tre timers varighed fordelt over mindst fire uger.
Når du har gennemført kurset, får du udleveret et kursusbevis. ANT-kursusbeviset må højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.
Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige ANT-kursus.
Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Læs mere om ANT-kurset (pdf), og find svar på, hvor du kan tilmelde dig et ANT-kursus på www.alkohologtrafik.dk.

Du kan læse nærmere om frakendelse og kørselsforbud her.

Kørselsforbud

Hvis der er udstedt kørselsforbud, skal der gennemføres en særlig køreundervisning og bestås en kontrollerende køreprøve.
Hvis du har fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge en kontrollerende køreprøve. Særlig køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den pågældende kategori og omhandler:

 • Trafikantadfærd
 • Grundregler for kørsel
 • Manøvrer på vej
 • Særlige risikoforhold


Undervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i den særlige køreundervisning, skal mindst omfatte:

 • 8 lektioner af mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner)
 • 8 lektioner af mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel).


Undervisningsforløbet ved den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Den kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Du kan læse nærmere om frakendelse og kørselsforbud her.

Tilmeld dig et hold

Ønsker du at forhøre omkring tilmelding af et hold, så kan du kontakte os via. kontaktformularen her.