Din køreskole i Hørsholm, Rungsted & Kokkedal

Om kørekort

-nu

Flemmings Køreskole

Kørekort-nu er beliggende centralt i Hørsholm – Rungsted, tæt på Rungsted Gymnasium.

Køreskolen lægger vægt på at uddanne ansvarsfulde og dygtige bilister gennem en effektiv teoretisk og praktisk uddannelse, der til fulde lever op til lovgivningens krav og intentioner.

Kvaliteten i teoriundervisningen sikres gennem holdundervisning, hvor trafikregler og trafikadfærd mv. gennemgås på en struktureret og dialogbaseret måde. 

Den praktiske kørsel gennemføres i forlængelse af teoriundervisningen, så der er en tæt og meningsfuld sammenhæng mellem teori og praksis.

Undervisningen tilrettelægges, så der tages størst muligt hensyn til elevernes skolegang og arbejde, så fraværet bliver mindst muligt.

Der lægges vægt på kvalitet i undervisningen, så der er en høj beståelsesprocent og kørekortet fås hurtigst muligt.

Normalt erhverves kørekortet inden for 3-4 måneder. 

Det er vores mål at eleverne gennemfører kørekortuddannelsen hurtigt, effektivt og med fuld tilfredshed - og bliver gode og ansvarsfulde bilister.

Køreskolens uddannelser omfatter

Kørekort til almindelig bil (kategori B)

Ombytning af udenlandsk kørekort

Generhvervelse af kørekort

Trafikrelaterede førstehjælps- kurser

English

Flemmings Driving School

Kørekort-nu is centrally located in Hørsholm – Rungsted, close to Rungsted Gymnasium and NGG.

The driving school emphasizes educating responsible and skilled drivers through effective theoretical and practical training that fully meets the requirements and intentions of the legislation.

The quality of theory teaching is ensured through team teaching, where traffic rules and traffic behavior etc. reviewed in a structured and dialogue-based manner.
The practical driving is carried out as an extension of the theory teaching, so that there is a close and meaningful connection between theory and practice.
Teaching is organized so that the students’ attendance at school and work is taken into account as much as possible, so that absences are kept to a minimum.

Emphasis is placed on quality in the teaching, so that there is a high pass rate and the driver’s license is obtained as quickly as possible.
The driving license is usually acquired within 3-4 months.

It is our goal that the students complete the driving license training quickly, efficiently and with full satisfaction – and become good and responsible drivers.

The driving school’s courses in English include

  • Driving license for an ordinary car (category B)
  • Exchange of foreign driving licence
  • Reacquisition of driver’s license

Tilmeld dig et hold

Ønsker du at forhøre omkring tilmelding af et hold, så kan du kontakte os via. kontaktformularen her.